08-36 00 54


Caeli Projekt

Caeli som betyder luft på latin säljer och driver installationsentreprenader med huvudsaklig inriktning ventilation för kommersiella-, offentliga- samt industriella fastigheter i Stockholmsområdet.

Våra Tjänster

Caeli Projekt utför alla typer av installationsentreprenader, tillsammans med utvalda samarbetspartners har vi som mål att överträffa våra kunders förväntningar.

Utförandeentreprenad

Med stort engagemang och hög kunskap tar vi oss an utförande entreprenader.

Läs mer här

Totalentreprenad

Vi tar helhetsansvar för att hjälpa våra uppdragsgivare att hitta rätt lösning och ekonomi i projektet.

Läs mer här


Samverkansentreprenad

Samarbete inom projektet är nyckeln till framgång.

Läs mer här


Utförandeentreprenad

Med en lång och gedigen erfarenhet av utförandeentreprenader är vi väl förberedda att möta de behov och krav som våra beställare har.
Vi håller utlovade tider och samarbetar tillsammans med övriga entreprenörer för att uppnå högsta kvalité och bästa slutresultat .
Vår erfarenhet av utförandeentreprenader med varierande komplexitet är stor.

Totalentreprenad

Caeli Projekt har stor erfarenhet, kompetens och förståelse för fastigheters inomhusklimat och systemuppbyggnad.
Engagemang är vårt ledord när vi anlitas för totalentreprenader.
Tillsammans med våra utvalda konsulter och samarbetspartners finner vi de bästa lösningarna för det specifika projektet och tar fram erforderliga handlingar för att produktion, ekonomi och tidplaner skall flyta på bästa sätt för alla inblandade.

Samverkansentreprenad

Tillsammans med beställare och övriga entreprenörer finner vi de bästa lösningarna för produktion och ekonomi.
Med stort fokus på öppenhet och ekonomin i projektet använder vi oss av vår kunskap om ventilation och övriga installationer för att skapa den bästa lösningen och inomhusklimatet för våra uppdragsgivare.